Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Reszlu

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Reszlu jest podmiotem leczniczym utworzonym przez Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację oraz kontynuację leczenia pacjentów niewymagających hospitalizacji. Zapewnia im produkty lecznicze i wyroby medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu ich zdrowia. Prowadzi tez edukację zdrowotną pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowuje te osoby do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Ostatnio dodane

Najczęściej odwiedzane

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://cu.warmia.mazury.pl formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.

O ochronie danych osobowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny w Reszlu informuje, iż na podstawie art.36a ust.2pkt.2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015, poz.719), rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w formie papierowej.

Informacja

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, wynikającym z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pacjentów jest Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny w Reszlu ul. Słowackiego 3.

więcej ...